“glas-in-lood” panelen van de 7 Werken van Barmhartigheid

“glas-in-lood” panelen van de 7 Werken van Barmhartigheid

Het Huys van Aagje, de jaarlijkse verzamelplek voor creatieve activiteiten, is dit jaar omgevormd tot een ware “kleine kerk”. In het kader van open Monumentendag 2018 zijn kinderen aan de slag gegaan om de kleine kerk te voorzien van zelf geschilderde “glas-in-lood” panelen van de 7 Werken van Barmhartigheid. Met groot enthousiasme is het in één dag tijd gelukt, vijf van de 7 Werken af te ronden. Meer dan honderd kinderen zijn hiermee, aangemoedigd door ouders en grootouders, aan de slag gegaan.

 

De zeven werken van barmhartigheid, Meester van Alkmaar, 1504

bron: Rijksmuseum

olieverf op paneel, h 101cm × b 54cm Catalogus entry

De zeven werken van Barmhartigheid

De Hollandse stad Alkmaar vormt het decor voor een beeldverhaal dat laat zien hoe een goed christen hulpbehoevende mensen moet helpen. Christus staat in bijna elk tafereel tussen de toeschouwers. De scènes geven een indruk van de stedelijke samenleving omstreeks 1500. Tijdens de Beeldenstorm van 1566, waarbij rooms-katholieke kerken door protestanten werden vernield, raakte het werk ernstig beschadigd. Het werk hoort tot de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, maar is thans in bruikleen bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.
 

De Meester van Alkmaar

Het werk werd in 1504 in opdracht van de broederschap van de Heilige Geest gemaakt, voor de Grote of Sint-Laurenskerk in Alkmaar, door de Meester van Alkmaar. Hij was een Nederlands kunstschilder die in Alkmaar werkzaam was in de periode van ca. 1490 – 1510. Er wordt wel aangenomen dat de schilder Cornelis Buys I was, een broer van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, maar ook Pieter Gerritsz  zou in aanmerking komen. Bij beiden is echter geen enkele zekerheid te geven.
 

De zeven panelen:

De zeven panelen van het werk dragen elk een verklarend onderschrift:
  1.  Deelt mildelick den armen // god zal u weder ontfarmen
  2.  Van spijs ende drank in dit leven // duistentfout zal u weder werden gegeven
  3.  Uwen evenmensche zijn naecktheyt wilt decken // op dat god wijt doet uwer soden vlecken
  4.  Van de dooden te begraven so wij lesen // wert thobias van god gepresen
  5.  Die heer spreekt Wilt mij verstaen // wat Ghij den minsten doet wert mij gedaen.
  6.  Wilt ziecken ende crancken vysenteren // u loon zal ewelick vermeren
  7.  Die gevangen verlost met caritaten // het komt hier nae zijner zielen te baten.

Project informatie

  • Projectnaam: “glas-in-lood” panelen van de 7 Werken van Barmhartigheid
  • Maker: Meer dan honderd kinderen