Accu capaciteit tester

Accu capaciteit tester

Deze tester test de werkelijke capaciteit van accu's.
Door een instelbare stroom af te nemen van de accu, totdat de "leeg" waarde van de accu wordt bereikt, kan de capaciteit van de accu berekent worden.
Gebruikt om uit oude laptop batterijen de individuele cellen te testen. In laptop batterijen zitten vaak Li-ion cellen waarvan er - na jaren gebruik - er één of meerdere cellen (accu's) slecht zijn maar de overige goed te hergebruiken zijn.

Project informatie

  • Projectnaam: Accu capaciteit tester
  • Maker: Erwin Commandeur